حوضه مرزی شرق کم باراش‌ترین وحوضه‌ آبریزمرزی غرب وکرخه پربارش‌ترین درکشور

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات آب در هفته جاری حوضه‌های آبریز مرزی غرب و کرخه پربارش‌ترین و حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین 0.1 میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای 1.7 میلی‌متر کم باران‌ترین حوضه درجه یک کشور است.

به گزارش برقاب :حوضه مرزی شرق کم باراش‌ترین و حوضه‌های آبریز مرزی غرب و کرخه پربارش‌ترین در کشور ایران . موسسه تحقیقات آب در گزارشی اعلام کرد: برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در مناطق شمال، شمال غربی، غرب و جنوب غربی کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور، مقادیر تجمعی بارش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.
بر اساس تقسیمات حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان و حوضه دریاچه ارومیه به ترتیب با مقدار میانگین ۲۸.۹ و ۳۳.۳ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۱۳۷.۶ و ۱۰۹.۷ میلی‌متر پر باران‌ترین حوضه‌های کشور در هفته جاری خواهند بود. همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین ۰.۱ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۱.۷ میلی‌متر کم باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.
بنا بر این گزارش از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه‌های مرزی غرب و کرخه به ترتیب با متوسط بارش ۷۷.۵ و ۶۱.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۲۸.۴ و ۱۳۰.۴ میلی‌متر پر باران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.
از میان استان‌های کشور، استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و چهارمحال بختیاری با بارش تجمعی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر در هفته جاری پر‌بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.