فرماندارعنبرآباد ازاجرای مدیریت منابع آب و مصارف برق چاه‌های کشاورزی حمایت کرد

در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان عنبرآباد، فرماندار این شهرستان با اشاره به اهمیت اجرای شیوه نامه مدیریت توامان منابع آب و مصرف برق چاه‌های کشاورزی و نصب کنتور هوشمند گفت: لازم است کشاورزان منطقه با توجه به محدودیت منابع آب، مصارف آب و انرژی خود را مدیریت کنند و مدیریت توامان منابع آب و برق یکی از برنامه‌های راهبردی دولت سیزدهم است.

به گزارش برقاب : یزدان افشاری پور فرماندارعنبرآباد در جلسه کارگروه شهرستانی سازگاری با کم آّبی این شهرستان اظهار کرد: بر اساس شیوه‌نامه‌ ابلاغی از سوی وزارت نیرو، مبنای محاسبه برداشت مجاز آب حجم مندرج در پروانه بهره‌برداری چاه کشاورزی می‌باشد و کشاورزان فرماندارعنبرآباد تاکید کرد مکلف به نصب کنتور حجمی هوشمند در راستای محاسبه حجم آب مصرفی می‌باشند و در انتهای هر ماه انرژی (برق) مصرف شده را با سهمیه قراردادی انرژی ماهانه هر مشترک مقایسه و در صورتی که مصرف انرژی ماهانه مشترک بیش از سهمیه قراردادی باشد موضوع به مشترک ابلاغ می‌گردد.فرماندار شهرستان عنبرآباد با اشاره به اهمیت اجرای شیوه نامه توامان آب و برق خبر داد و گفت: وزارت نیرو به منظور حفاظت از منابع آبی کشور، اقدام مشترکی در بخش آب و برق برنامه‌ریزی و اجرایی نموده است.فرماندار عنبرآباد افزود: کشاورزان براساس قدرت و ساعت کارکرد مشخص شده در پروانه بهره‌برداری چاه به آنها داده شده می توانند برق مصرف کنند در غیر اینصورت محدودیت برق برای آن‌ها اعمال خواهد شد.وی بیان کرد: چاه هایی پر مصرف محسوب می‌شوند که بین ۱.۳ تا ۱.۷ برابر میزان مجار انرژی مصرف نمایند و چاه‌های بد مصرف چاه‌هایی می‌باشند که میزان برق مصرفی آنها از ۱.۷ برابر بیشتر باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان عنبرآباد ۵۰ حلقه چاه پر مصرف و ۱۰۳ حلقه چاه بد مصرف می‌باشند که باید مصرف خود را به حد مجاز برسانند.افشاری پور ابراز کرد: به کشاورزان در مصرف در وهله اول اخطار داده می شود تا مصرف برق مزارع خود را کاهش دهند.فرماندار عنبرآباد با بیان اینکه با چالش آب مواجه هستیم، اظهار کرد: همه ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.وی آگاهی بخشی در حوزه مصرف بهینه حامل های انرژی را امری ضروری خواند و تصریح کرد: یکی از راه های آگاهی بخشی به مردم، اطلاع رسانی در سطح شهر و روستاها با نصب پارچه نوشته و بنر است.افشاری پور اضافه کرد: همچنین باید محتواهایی با موضوع مصرف بهینه آب و برق تولید کرده و در فضای مجازی منتشر کرد. فرماندار عنبرآباد با اشاره به این که آگاهی بخشی قوانین بر زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود، عنوان کرد: مردم باید بدانند که در آستانه چالش آب قرار داریم و در صورت عدم رعایت و مصرف بی رویه با مشکل مواجه خواهیم شد.