حفظ و صیانت از منابع آبی شهرستان جم

رئیس اداره منابع آب شهرستان جم در مصاحبه ای از اقدامات این اداره در راستای صیانت از منابع آب این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، رئیس اداره منابع آب شهرستان جم اظهار کرد: این شهرستان در میانگین بلندمدت، شاهد افت تراز ۵۸ متری سطح ایستابی و کسری […]

رئیس اداره منابع آب شهرستان جم در مصاحبه ای از اقدامات این اداره در راستای صیانت از منابع آب این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، رئیس اداره منابع آب شهرستان جم اظهار کرد: این شهرستان در میانگین بلندمدت، شاهد افت تراز ۵۸ متری سطح ایستابی و کسری مخزن متوسط سالانه ۱.۴۶ میلیون مترمکعبی بوده است.

مهندس حسین طهماسبی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی شده طبق اولویت بندی پر و مسلوب المنفعه خواهند شد.

وی افزود: در همین راستا در سال جاری سه حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پر و مسلوب المنفعه شده و یک حلقه نیز تا صدور حکم قضایی پلمب شده است.

طهماسبی اضافه کرد: همچنین با تلاش گروه های گشت و بازرسی این اداره، تا کنون از حفر دو حلقه چاه غیرمجاز جدید جلوگیری شده و یک مورد ادوات حفاری غیرمجاز نیز توقیف گردیده است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان جم بیان کرد: با توجه به ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن کلیه دشت های این شهرستان، اقدامات حفاظتی جهت احیاء دشت به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

طهماسبی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات آسیب زا به منابع آب زیرزمینی گفت: انتقال غیرمجاز آب یکی دیگر از تخلفات بسیار آسیب زننده به آبخوان ها می باشد و موجب برداشت چند برابری از این منبع می گردد.

وی افزود: تا کنون ۳ مورد انتقال غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و برچیده شده است و به این ترتیب از برداشت غیرمجاز بیش از ۴۵هزار مترمکعب آب در سال جلوگیری به عمل آمده.

رئیس اداره منابع آب شهرستان جم اظهار کرد: یکی از مهم ترین طرح های حوزه آب در شهرستان جم، مطالعه و ساماندهی حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها و آبراهه ها می باشد.

طهماسبی گفت: با تکمیل مطالعات حریم و بستر رودخانه ها و انجام رپرگذاری آن، شاهد کاهش چشمگیر تجاوز به این محدوده خواهیم بود.

وی افزود: در سال جاری شش مورد تجاوز به حریم و بستر رودخانه در شهرستان جم شناسایی شده و بیش از ۶هزار و ۲۰۰ مترمربع آزادسازی صورت گرفته است.