حضور و بازدید شبانه مدیرعامل و معاون هماهنگی شهرستان ها در مناطق سیل زده شهرستان رفسنجان

مهندس سلیمانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان نیز امشب به همراه معاون هماهنگی شهرستان ها  با حضور در مناطق سیل زده شهرستان رفسنجان  از نزدیک از وضعیت شبکه آسیب دیده اطلاع و بر تسریع بر امداد و تامین برق مشترکین باحفظ شرایط و ایمنی همکاران تاکید کرد