حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در سامانه سامد ۱۱۱

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری سمنان و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و بمنظور تعامل بیشتر با مردم و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات مردم شریف استان ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و […]

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری سمنان و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و بمنظور تعامل بیشتر با مردم و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات مردم شریف استان ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت   ( سامد) حضور یافت .

در این جلسه که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان نیز حضور داشت ، مهندس سید علی اکبر صباغ ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، در زمان حضور دو ساعته در سامانه تلفنی سامد ، به تماس ها و درخواست های مرتبط با فعالیت این شرکت، پاسخ داد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان، با تشکر از دست اندرکاران و هماهنگ کنندگان این سامانه گفت :  سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) پل ارتباطی ارزشمندی برای مدیران و مردم است که افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم خواهد کرد .