حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان در مرکز سامد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با حضور در مرکز سامانه تلفنی و الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) پاسخگوی مردم استان از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان؛  با عنایت به اهمیت پاسخگویی به شکایات و ایجاد رضایتمندی ارباب رجوع و صـیانت ازحقوق شـهروندی و با توجه […]

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با حضور در مرکز سامانه تلفنی و الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) پاسخگوی مردم استان از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان؛  با عنایت به اهمیت پاسخگویی به شکایات و ایجاد رضایتمندی ارباب رجوع و صـیانت ازحقوق شـهروندی و با توجه به اسـتقرار سامانه ارتباط مردمی سامد ،” اسماعیل افشاری” مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان از ساعت ۱۰/۱۰ الی ۴۰/۱۱ امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰با حضور در محل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان، از طریق سامانه تلفنی و الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) شنونده صدای مردم شریف استان زنجان بود و به سوالات و مشکلات مردمی در حوزه خدمات و فعالیت این شرکت، پاسخ داد.

به نقل ازروابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در همین راستا مردم استان سوالات، مشکلات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص؛ صدور پروانه بهره برداری برای چاه عمیق، اعتراض به کارشناسی حریم و بستر رودخانه دندی چای، حقوق معوقه پرسنل پیمانکار،تخفیف و تقسیط جریمه استفاده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی استان، تمدید پروانه بهره برداری و درخواست تخصیص آب برای مرغداری از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ با شخص مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان مطرح و پاسخ های خود را دریافت نمودند.