حضور شرکت آب منطقه ای قزوین در نمایشگاه بین المللی صنعت آب

شرکت آب منطقه ای قزوین با حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران آخرین اقدامات خود در راستای اطلاع رسانی و طرح ملی دانش آموزی نجات آب را ارائه کرد.

به گزارش برقاب ؛ در خصوص حضور شرکت آب منطقه ای قزوین در نمایشگاه بین المللی صنعت آب نوشت : در مدت زمان برپایی این نمایشگاه وزیر نیرو، معاون وزیر نیرو در امور اب و آبفا، مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران، مشاور وزیر نیرو و مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو و جمعی از مدیران ارشد و معاونین شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان ها از حضور شرکت آب منطقه ای قزوین استقبال کردند و از غرفه شرکت آب منطقه ای قزوین بازدید بعمل آوردند و در جریان نحوه اجرای طرح دانش آموزی نجات آب و پروژه اطلاع رسانی این شرکت قرار گرفتند.

به گزارش برقاب  و روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان شایان ذکر است طرح داناب برای ۱۲ امین سال متوالی در این استان با همکاری مشترک شرکت آب منطقه ای  و اداره کل آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت مشاور در حال اجرا بوده، که تولید محتوای، برگزاری پیش آزمون و پس آزمون بصورت الکترونیکی، برگزاری کارگاه آموزشی معلمین و برگزاری مسابقه با محوریت حفظ و حراست از منابع آب از جمله اقدامات شاخص در حال اجراء در این طرح ملی می باشد.