حضور شرکت آب منطقه ای در نمایشگاه پژوهش هرمزگان

شرکت آب منطقه ای هرمزگان در کنار سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی به ارائه فعالیت های پژوهشی و علمی خود در نمایشگاه i هرمزگان پژوهش پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: در غرفه شرکت آب منطقه ای هرمزگان برخی از مهمترین طرح ها و پروژه های پژوهشی حوزه مسئولیتی شرکت آب منطقه ای هرمزگان برای مخاطبان و بازدید کنندگان آماده ارائه می باشد.

مریم زارع ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های دولتی و سایر افراد  و علاقمندان، از غرفه شرکت آب منطقه ای بازدید و برخی از طرح های پژوهشی این شرکت برای آن ها تشریح شده .