حضور سرزده معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند در امور منابع آب شهرستان مرند

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند به صورت سرزده در محل امور منابع شهرستان مرند حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، وی ضمن حضور در اتاق کار همکاران، از نزدیک در جریان خدمات ارایه شده به ارباب رجوع قرار گرفته و با تعدادی از مراجعین امور گفت و گو نمود. فرماندار مرند ضمن تشکر از زحمات همکاران امور منابع آب و اظهار رضایت از عملکرد امور، با تاکید بر لزوم صیانت از منابع آبی، ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای اخذ خسارت به آبخوان چاهها را مورد تاکید قرار داد. ۴ خرداد ۱۴۰۱