حضور تیم مدیریت بحران آبفا سبزوار در مانور زلزله

تیم مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار در مانور زلزله حضور یافت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب و فاضلاب شهرستان سبزوار ،تیم مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار با تجهیزات کامل در مانور زلزله که با مدیریت فرمانداری و آموزش و پرورش شهرستان سبزوار در محل دبیرستان پرفسور کوشکی در برگزار شد حضور یافت .در این مانور همکاران و پیمانکاران واحدهای کنترل کیفی،رفع اتفاقات آب و فاضلاب با تجهیزات کامل آمادگی خود را برای مواقع بحران به نمایش گذاشتند.