حذف موانع توسعه اراضی کشاورزی شمال خوزستان

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دکتر فرهاد ایزدجو با اشاره به سفر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهرستان مسجدسلیمان اظهار کرد: به دعوت بخش آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از شهرستان مسجدسلیمان بازدید و در این سفر تعدادی از مدیران وزارت نیرو که با تخصیص حوضه های آبریز مرتبط […]

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دکتر فرهاد ایزدجو با اشاره به سفر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهرستان مسجدسلیمان اظهار کرد: به دعوت بخش آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از شهرستان مسجدسلیمان بازدید و در این سفر تعدادی از مدیران وزارت نیرو که با تخصیص حوضه های آبریز مرتبط هستند  در این سفر حضور داشتند .
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تشریح دلایل سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهرستان مسجدسلیمان ادامه داد: در این سفر از شهرهای لالی، اندیکا، مسجدسلیمان و هفتکل بازدید به عمل آمد و در ادامه این سفر برای آشنایی با محرومیت های منطقه، کاهش موانع و امکان توسعه بخش های کشاورزی مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
وی افزود: در این سفر و بازدیدهای میدانی صورت گرفته، مواردی از جمله استفاده از آبهای زیرزمینی و حفاری چاه های آب جدید و مجوز دار کردن چاههای موجود و همچنین استفاده از آب های محلی است و علاوه بر این قرار بر این شد در ایجاد منابع جدید مطالعات علمی صورت بگیرد.
دکتر ایزدجو با توجه به مشکلاتی که در بخش هایی از اراضی کشاورزی شمال خوزستان وجود دارد با هماهنگی دفتر تخصیص آب وزارت نیرو نیز قرار شد به دلیل مشکلاتی که در منطقه وجود دارد، خارج از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، آب اضافی برای اراضی کشاورزی منطقه تخصیص داده شود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری فقط شمال خوزستان در برنامه توسعه دیده شده است و سایر نقاط استان صرفا در بحث بهبود مورد توجه قرار گرفته اند به این معنی که این مناطق از قبل سهمیه آب داشته اند و فقط با بهبود روش ها و ایجاد شبکه، راندمان کشاورزی افزایش خواهد داشت.