حذف فیزیکی پرونده‌های آب

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از شروع حذف فیزیک پرونده های چاه های آب در فرایند کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها خبر داد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از شروع حذف فیزیکی پرونده‌های آب در فرایند کمیسیون رسیدگی خبر داد.

به گزارش برقآب روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “حسن زحمتکش” با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای طرح دولت الکترونیک و به منظور تسریع در امور مربوط به رسیدگی به درخواست مشترکین چاه­ ها در خصوص صدور پروانه و اجازه نامه­ های چاه ها در کمیسیون، طرح حذف فیزیکی پرونده‌های آب در دستور کار  به شکل فیزیکی قرار گرفت.

زحمتکش همچنین اعلام نمود: در ادامه قرارداد اسکن، کدگذاری و بارگزاری اوراق پرونده منابع آب زیرزمینی در سامانه ساماب که در ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز و در اوسط سال گذشته به اتمام رسیده است، اولین مصوبه کمیسیون مربوط به پرونده حوزه عملکرد امور آب فیروزکوه به عنوان پایلوت و بدون فیزیک پرونده در سامانه ساماب مورد رسیدگی قرار گرفت و تصویب شد.

وی با ذکر این نکته که به زودی این اقدام در سایر امور ها و کل استان اجرایی و فیزیک پرونده به طور کامل در هنگام ارجاع به کمیسیون و فرایند رسیدگی به آن حذف خواهد شد، خاطر نشان کرد:  در راستای حفظ و صیانت از مدارک موجود در پرونده­ ها و همچنین تسریع در زمان رسیدگی به پرونده ­ها این امر اهمیت بسیاری دارد. حذف فیزیکی چاه‌های آب در قالب روند پرونده های فیزیکی به منظور تسهیل در امور مشتریان اتفاق خواهند افتاد. در همین راستا اعلام شده است که از این پس مبحث کپی از مدارک مشتریان در تمامی ادارات از رده خارج خواهد شد تا کارهای اداری تسریع بیشتری پیدا کند. شرکت آب منطقه ای تهران هم در نظر دارد که حذف فیزیکی پرونده های آب را در دستور کار قرار دهد.