آخرین وضعیت معاملات اوراق گواهی ظرفیت؛

حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 2048 مگاوات رسید

مجموع حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی، تا پایان اسفند1401 به 2048 مگاوات رسید.

به گزارش برقآب، بر اساس گزارش معاونت بازار برق ایران، تاکنون 315 مشترک بالای 5 مگاوات برای دریافت گواهی ظرفیت به شرکت بورس انرژی معرفی شده که در پی آن 531 معامله در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی انجام شده است.
بنابر این گزارش، ارزش مجموع معاملات انجام شده در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی تاکنون حدود 40 هزار و 760 میلیارد ریال و حداکثر قیمت معامله شده در این بازار برابر62 میلیون و 692 هزار ریال بر کیلووات بوده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون 4670 مگاوات درخواست خرید اوراق گواهی ظرفیت توسط مشترکین بالای 5 مگاوات از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران به بورس انرژی معرفی شده و در پایان اسفند ماه 1401 به میزان 1565 مگاوات گواهی ظرفیت برای عرضه وجود دارد.
شایان ذکر است گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات بوده که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود است.