در استان مرکزی پایان یافت

جوشکاری دکل انتقال برق باختر

ناظر پروژه های خطوط انتقال و فوق توزیع برق باختر در استان مرکزی از به پایان رسیدن عملیات جوشکاری و رنگ آمیزی دکلها خبرداد.

به گزارش برقآب، به نقل از دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر “محمدعضدی”با بیان این خبر افزود:به منظور جلوگیری سرقت نبشی از دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع ،جوشکاری دکل خطوط انتقال با هزینه ای در حدود ۶۰ میلیارد ریال به پایان رسید.

وی افزود:از ابتدای سال ۱۴۰۰ و با وجود محدودیتهای اعمالی ناشی از گسترش ویروس کرونا عملیات جوشکاری آغاز گردید که عملیات جوشکاری کلیه دکلهای موجود در قرارداد پس از طی مدت قرارداد تکمیل و در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ قرارداد با ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی تحویل موقت گردید.

عضدی  در ادامه گفت:در این قرارداد حدود ۲۱۰۰ دکل به متراژ ۲۰ هزار متر مورد جوشکاری و رنگ آمیزی قرارگرفت.

وی در پایان عملیات جوشکاری دکل خطوط انتقال برق باختر گفت: بی شک اجرای این پروژه نقش چمشگیری در کاهش سرقت های آهن آلات دکلهای خطوط داشته است و باعث حفظ پایداری خطوط برق شده است.

شایان ذکر است همزمان عملیات کسری بندی قطعات این دکلها انجام شد.