جهش ۴۳ درصدی تولید انرژی در نیروگاه نکا

انرژی تولیدی ۳ ماهه اول سال جاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۴۳ درصد افزایش یافت. مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعلام این خبر افزود: در سه ماهه اول امسال ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۷۴۳ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه […]

انرژی تولیدی ۳ ماهه اول سال جاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۴۳ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعلام این خبر افزود: در سه ماهه اول امسال ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۷۴۳ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید شد که از این میزان تولید بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۶۷۷ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.

محسن نعمتی با بیان اینکه در این سه ماه بیش از ۲۱ درصد انرژی تعهدی نیروگاه طبق برنامه محقق شد، افزود: در این مدت ۷۱ درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و ۲۹ درصد در واحدهای بخاری بدست آمد.

وی همچنین به آمادگی کامل همه واحدهای نیروگاه نکا برای تولید پایدار انرژی در تابستان اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقاء میزان آمادگی واحدها برای تولید انرژی مورد نیاز شبکه، از نیمه دوم سال گذشته براساس برنامه زمانبندی، تعمیرات میاندورهای و بازدیدهای دورهای در تمامی واحدهای بخاری، گازی و واحد بخار سیکلترکیبی و نیز تعمیرات اساسی در واحدهای چهار و یک بخاری انجام شد و در حال حاضر  همه واحدهای این نیروگاه با آمادگی کامل در مدار تولید قرار دارند.