جهاد ابرسانی در نرماشیر به فاز سوم رسید

طرح جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در نرماشیر به فاز سوم رسید و لوله گذاری و اجرای مخازن برای رفع تنش آبی روستاهای این شهرستان آغاز شد

جهاد ابرسانی در نرماشیر به فاز سوم رسید

به گزارش برقاب، طرح جهاد ابرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در نرماشیر به فاز سوم رسید و لوله گذاری و اجرای مخازن برای رفع تنش آبی روستاهای این شهرستان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان، این طرح شامل خط انتقال روستاهای قدرت آباد، ارجمند، دشت سیاهکی، خرگوش آباد، حسین آباد، پشت رود، سیدآباد است که بیش از ۱۰ هزار متر لوله گذاری انجام شده و ۳ مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آرماتوربندی آن به پایان رسیده است.جهادآبرسانی در شهرستان نرماشیر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که مناطق کم آب یا فاقد آب با اجرای کامل این طرح از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند می شوند.