جلوگیری از ۱۰.۵ میلیون متر مکعب از برداشت منابع آب زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: در سال ۹۹ تعداد ۲۶۰ حلقه چاه غیرمجاز آب در استان مرکزی پر و مسلوب المنفعه شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای با اشاره به آمار انسداد چاههای غیرمجاز آب در سال گذشته افزود: در سال گذشته تعداد ۲۶۰ […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: در سال ۹۹ تعداد ۲۶۰ حلقه چاه غیرمجاز آب در استان مرکزی پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای با اشاره به آمار انسداد چاههای غیرمجاز آب در سال گذشته افزود: در سال گذشته تعداد ۲۶۰ حلقه چاه غیرمجاز آب در استان مرکزی پر و مسلوب المنفعه شد.

مهندس آمره ای ضمن تشکر از همکاری قوه قضاییه، فرمانداران و نیروی انتطامی، اظهار کرد: با انسداد این چاه‌ها بیش از ۱۰.۵ میلیون متر مکعب از برداشت منابع آب زیرزمینی در استان جلوگیری شد.

وی با اشاره به خشکسالی های پیش رو و افت روز افزون سطح آب‌های زیرزمینی و ممنوعیت توسعه بهره برداری جهت مصارف کشاورزی و محدودیت‌های استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، جلوگیری از تخلفات منابع آبی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه‌ای مرکزی را امری ضروری دانست و افزود:آب امانت نسل‌های آینده در دست ماست و حفر چاه‌غیرمجاز با هر هدف و در هر مکانی به منزله خیانت به نسل‌های آینده است.

مهندس آمره ای همچنین گفت: در استان دو هزار و ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز داریم  که از این تعداد، یک هزار و ۶۰۰ حلقه مربوط به قبل از سال ۸۵ (فرم یک) است که مجوزهایی با میزان محدود دریافت می کنند و یک هزار حلقه چاه مربوط به بعد از سال ۸۵ است (فرم ۵) که طبق قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بایستی مسدود شوند و از این تعداد  تا بحال ۴۰۰ حلقه مسدود شده و مابقی در مدت ۳ الی ۴ سال دیگر تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با بیان اینکه تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یکی از تکالیف قانونی ما است، ادامه داد: با همکاری کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی حدود ۸ میلیون متر مکعب از اضافه برداشت ۱۹۳ حلقه از چاه‌های مجاز نیز کاسته شد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۸ دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب نیز توقیف و با تعدیل ۶۱۲ مورد پروانه بهره برداری بیش از ۲۳ میلیون مترمکعب آب در استان صرفه جویی شد.