در شهرستان های اردکان و میبد اتفاق افتاد:

جلوگیری از هدر رفت بیش از ۲۰۰ هزار متر مکعب آب

رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی از صرفه جویی بیش از 200 هزار متر مکعب آب با انجام اقدامات حفاظتی این اداره در یک سال گذشته خبر داد.

جلوگیری از هدر رفت بیش از ۲۰۰ هزار متر مکعب آب

 

به گزارش برقآب،  روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، مصطفی وطن خواه رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی با اشاره به اهمیت حفظ آبخوان ها گفت: در راستای طرح احیا و تعادل بخشی و با تلاش گروه گشت و بازرسی این اداره، تعداد ۱۱ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و پر شد که این امر صرفه جویی بیش از ۲۰۰ هزار متر مکعب آب را در یک سال گذشته در پی داشت.

وی با بیان اینکه ۳ مورد از ادوات حفاری غیر مجاز در این دو شهرستان توقیف شده است، افزود: همچنین در راستای اقدامات حفاظتی دیگر تعداد ۱۵ مورد منصوبات غیرمجاز کشیده شدند.

وطن خواه با اشاره به همکاری خوب دستگاه قضایی و انتظامی این دو شهرستان برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیر زمینی اظهار داشت: این اداره با هرگونه تخلف در زمینه منابع آبی برخورد قانونی و جدی خواهد داشت.

رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی ابراز کرد: ۲۱۰ مورد مجوز تامین منابع آب برای واحد های صنعتی، خدماتی و دامی برای این دو شهرستان صادر شده است.

وی همچنین به وضعیت خوب این دو شهرستان در نصب کنتور های هوشمند در دوبخش کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: ۸۳ در صد از چاه های صنعتی و ۸۵ درصد از چاه های کشاورزی این دو شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شدند.

رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی خاطر نشان کرد: ۹۰۸ مورد بازدید و کالیبراسیون کنتور های هوشمند چاه های کشاورزی و صنعتی از سوی این اداره انجام شده است.