جلوگیری از هدررفت شش میلیون متر مکعب آب زیرزمینی در آذربایجان شرقی

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی از جلوگیری از هدر رفت قریب به شش میلیون متر مکعب آب زیرزمینی با شناسایی و جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز جدید از سال گذشته تا کنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس یوسف غفارزاده با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای طرح تعادل بخشی و حفاظت از آب های زیرزمینی، از سال گذشته تاکنون جلوگیری از حفر 530 حلقه چاه غیرمجاز و توقیف 325 دستگاه ادوات حفاری غیرمجاز انجام گرفته است.