جلوگیری از هدررفت بیش از ۴ لیتر آب بر ثانیه

با نشت یابی انشعابات و شبکه آبرسانی در ۴ ماهه نخست سال جاری در شهر کرمان، از هدررفت بیش از ۴ لیتر بر ثانیه جلوگیری به عمل آمد. حمید صمدانی مدیر آبفا شهرستان کرمان گفت: در راستای کاهش آب بدون درآمد و جلوگیری از هدررفت آب ، نشت یابی انشعابات و شبکه آبرسانی که از […]

با نشت یابی انشعابات و شبکه آبرسانی در ۴ ماهه نخست سال جاری در شهر کرمان، از هدررفت بیش از ۴ لیتر بر ثانیه جلوگیری به عمل آمد.

حمید صمدانی مدیر آبفا شهرستان کرمان گفت: در راستای کاهش آب بدون درآمد و جلوگیری از هدررفت آب ، نشت یابی انشعابات و شبکه آبرسانی که از سال ۸۵ آغاز شده کماکان توسط پیمانکار و آبفا شهرستان ادامه دارد.

وی افزود: طی ۴ ماه نخست سال جاری  ،۱۵۴ مورد نشت یابی شبکه و انشعاب در شهر کرمان شامل نشت یابی انشعاب (۱۴۲ فقره) و نشت یابی شبکه (۱۲ مورد) انجام و از این تعداد ۴۶ مورد منجر به رفع نشت شد.

وی افزود: با نشت یابی این تعداد انشعاب و شبکه آبرسانی  ،از هدررفت بیش از ۴ لیتر آب بر ثانیه جلوگیری به عمل آمد.