جلسه کارگروه هماهنگی راهبری پروژه های عمرانی

جلسه کارگروه هماهنگی راهبری پروژه های عمرانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در شهرستان های سلماس، شوط، چایپاره و پلدشت برگزار شد.

برگزاری جلسه کارگروه هماهنگی راهبری پروژه های عمرانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

به گزارش برقاب، جلسه کارگروه هماهنگی راهبری پروژه های عمرانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در شهرستان های سلماس، شوط، چایپاره و پلدشت برگزار شد.

در این جلسات که به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برگزار شد، موانع و مشکلات پروژه های عمرانی بخش آب و فاضلاب بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

احصای مشکلات مر تبط در رابطه با تخصیص و جذب اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع اجرایی پروژه ها از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات بود.