جلسه هم اندیشی روابط عمومی های شرکت آب منطقه ای اردبیل و نفت استان

جلسه هم اندیشی روابط عمومی های شرکت آب منطقه ای اردبیل و نفت استان در راستای بهره گیری از تجربیات همدیگر در حوزه مدیریت بهینه مصرف برگزار شد. کارشناس امور فرهنگی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با اشاره به اهم فعالیت های شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای فرهنگ سازی در […]

جلسه هم اندیشی روابط عمومی های شرکت آب منطقه ای اردبیل و نفت استان در راستای بهره گیری از تجربیات همدیگر در حوزه مدیریت بهینه مصرف برگزار شد.

کارشناس امور فرهنگی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با اشاره به اهم فعالیت های شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای فرهنگ سازی در مصرف آب گفت: با استفاده از تبلیغات محیطی و همچنین بهره گیری از ظرفیت رسانه های استان در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در این راستا انجام یافته است.

اباصلت ابراهیمی افزود: شرکت آب منطقه ای اردبیل و شرکت فراورده های نفت منطقه اردبیل با توجه به فعالیت های مشترک در حوزه بهره برداران کشاورزی می توانند برنامه های مشترک خو را در قالب برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی بکار گیرند.

وی به اجرای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در حوزه فرهنگ سازی مصرف آب در وزارت نیرو بعنوان یک طرح موفق یاد کرد و گفت: در راستای اجرای این طرح دانش آموزان بعنوان ناجیان آب دانسته های خود از وضعیت منابع آب در بخش های مختلف را به خانواده ها انتقال می دهند.

کارشناس امور فرهنگی شرکت آب منطقه ای اردبیل در پایان لزوم انتقال تجربیات به نسل جدید را ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: از طریق اجرای برنامه های مشترک با دستگاههای اجرایی مرتبط با مصرف آب و انرژی می توان در راستای اهداف فرهنگ سازی مصرف و صرفه جویی موفق عمل کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت فراورده های نفت منطقه اردبیل نیز در این نشست با اشاره به برنامه های موفق این شرکت در راستای تحقق اهداف صرفه جویی در مصرف انرژی تصریح کرد: آمادگی داریم برنامه های مشترکی در این بخش با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط عملیاتی کنیم.

محرم طرفدار اردبیلی همچنین خواستار برگزاری جلسات هماهنگی برای استفاده از تجربیات یکدیگر شد و افزود: با استفاده از ظرفیت هم می توان اقدامات موثری در راستای فرهنگ سازی مصرف انرژی انجام داد.