جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای مقابله با تنش آبی فصل پاییز در رامشیر برگزار شد.

معاون بهره برداری شرکت آبیاری زهره و جراحی گفت:جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای مقابله با تنش آبی فصل پاییز در شهرستان رامشیر برگزار شد. جمشید حیدری گفت:با توجه میزان بارندگی پایین تر از نرمال در فصل پاییز و افزایش احتمال خشکسالی در سال آبی پیش رو اقدام به برگزاری جلسه هم اندیشی با نمایندگان کشاورزان […]

معاون بهره برداری شرکت آبیاری زهره و جراحی گفت:جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای مقابله با تنش آبی فصل پاییز در شهرستان رامشیر برگزار شد.

جمشید حیدری گفت:با توجه میزان بارندگی پایین تر از نرمال در فصل پاییز و افزایش احتمال خشکسالی در سال آبی پیش رو اقدام به برگزاری جلسه هم اندیشی با نمایندگان کشاورزان در خصوص مقابله با تنش آبی کردیم.

وی افزود:در این جلسه که نمایندگان کشاورزان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر نیز حضور داشتند تمام ابعاد مدیریت تنش آبی بررسی و راهکارهای مقابله با آن مورد بحث قرار گرفت.

حیدری تصریح کرد: گذر از تنش آبی بدون همکاری با کشاورزان میسر نمی شود از این رو همه تلاش ما در جهت تعامل با این قشر زحمتکش برای مدیریت مناسب این شرایط هستیم.

وی در تشریح راهکارهای پیش رو  نیز گفت: در این جلسه تاخیر در آغاز کشت پاییزه، نوبت بندی برنامه ریزی شده و دقیق برای دریچه ها و تلاش  میراب ها و نمایندگان دریچه ها برای توزیع عادلانه آب،بعنوان راهکارهای اساسی برای کاهش تنش آبی پیش رو در نظر گرفته شد.

معاون بهره برداری شرکت آبیاری زهره و جراحی در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان رامشیر در 110 کیلومتری جنوب اهواز با 22 هزار هکتار زمین زراعی یکی از قطبهای کشاورزی استان است.