جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون صدور پروانه ها برگزار شد

جلسه هم اندیشی کمیسیون صدور پروانه ها با حضور اعضای کمیسیون ، کارشناسان شرکت آب منطقه ای و مدیران شهرستان های استان هرمزگان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، این جلسه در خصوص موضوع صدور پروانه آب های زیر زمینی، تشریح و تفسیر برخی قوانین و ضوابط مورد نیاز کارشناسان و برخی مشکلات موجود در حوزه فعالیت ، از سوی کارشناسان شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رمضان مسعودی از مدیران حوزه حفاظت و بهره برداری  شرکت آب منطقه ای هرمزگان در این جلسه گفت: بسیاری از موضوعاتی که همکاران در شهرستان های مختلف با آن مواجه هستند می بایست با شناخت دقیق نسبت به قانون مورد بررسی  قرار گرفته و باید توجه داشت که آگاهی کامل نسبت به مواد و ظرفیت های قانونی موجب سهولت در انجام کار مراجعه کنندگان و افزایش رضایت و اعتماد عمومی نسبت به عملکرد شرکت خواهد بود.

رمضان مسعودی ادامه داد: کسب تجربه در کار از جایگاه ارزشمندی برخوردار است چرا که بسیاری از تجربیات گرهگشا، در حین کار و در طول زمان به دست می آیند و چنین امری در هیچ کتاب قانونی وجود ندارد.