جلسه مشترک مرکز بهداشت و آبفا کرمان برگزار شد

جلسه مشترک بهورزان و کارشناسان مرکز بهداشت ، ابداران و کارشناس اب و فاضلاب شهرستان کرمان برگزار شد

به گزارش برقاب،جلسه مشترک بهورزان و کارشناسان مرکز بهداشت ، ابداران و کارشناس اب و فاضلاب شهرستان کرمان برگزار شد
این جلسه در راستای دستورالعمل ابلاغی شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور و توافق بعمل آمده با وزارت بهداشت مبنی بر تعامل دستگاه ناظر و تامین کننده با حضور بهورزان ،کارشناسان مرکز بهداشت ، آبداران و جمعی از کارشناسان آبفا کرمان در ماهان و کوهپایه برگزار شد.
بالا بردن مطلوبیت کلر سنجی، برنامه راستی آزمایی مشترک ، تعامل بیشتر و اطلاع رسانی سریع و به موقع از اهداف اصلی این جلسه بود. حل مشکلات بهداشتی در نخستین گام در سطح روستا و استفاده از توان مراکز بهداشتی در حل بهتر مشکلات بهداشت آب در شهر ها و روستاها از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه بود.