جلسه کمیته بهره وری صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی

ششمین جلسه “کمیته بهره وری صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی” با هدف گزارش عملکرد بهره وری و چالش های مربوطه در شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در این جلسه که به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با […]

ششمین جلسه “کمیته بهره وری صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی” با هدف گزارش عملکرد بهره وری و چالش های مربوطه در شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در این جلسه که به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با حضور مهندس فرج نیا مدیر عامل این شرکت، معاونین منابع انسانی و مدیران دفاتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت های آب و برق استان و نیز دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی و تنی چند از مسئولین این سازمان ترتیب یافت، ابتدا مهندس فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین، طی سخنانی با اشاره به اهمیت ویژه بهره وری در صنعت آب و برق، برضرورت توجه و ارتقاء بهره وری در همه ابعاد کاری و اجرایی شرکت متبوع خود، تاکید کرده و اظهار داشت که این مهم، در سال های اخیر در سطح شرکت به جد دنبال می شود.
در ادامه، گزارش عملکرد شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در خصوص بهره وری در حوزه های مالی، منابع انسانی، سرمایه، مواد اولیه، انرژی و نیز روند رشد آیتم های پیرامون بهره وری در طی دو سال گذشته، توسط خانم مهندس حیدرپور مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری این شرکت به طور مفصل تشریح گردید.
در این جلسه همچنین تنی چند از حاضرین، در خصوص فعالیتهای شرکتهای صنعت آب و برق استان گزارشات نقطه نظرات و مواردی در این خصوص را بیان داشتند.
سپس دکتر بهلولی از اساتید برجسته استان، مطالبی پیرامون “راهکارهای بهبود بهره وری و ضرورت فرهنگ سازی آن در سازمانها” برای حاضرین ارائه نمود.
در پایان این جلسه، از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به عنوان یکی از جلوه های ویژه بهره وری و سامانه ثبت اتفاقات (۱۲۱) نیز بازدید به عمل آمد.