جلسه کارگروه برونسپاری و قراردادهای شرکت توانیر در استان البرز برگزار شد.

به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و با حضور معاون دفتر سازماندهی و توسعه منابع انسانی توانیر و جمعی از معاونین منابع انسانی صنعت برق کشور

جلسه کارگروه برونسپاری و قراردادهای شرکت توانیر در استان البرز برگزار شد.

به گزارش برقاب، میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و با حضور معاون دفتر سازماندهی و توسعه منابع انسانی توانیر و جمعی از معاونین منابع انسانی صنعت برق کشور ، ششمین جلسه کارگروه برونسپاری قراردادهای توانیر، در استان البرز برگزار شد.
دکترخواجه وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ، در آغاز این نشست با اشاره به اهمیت ویژه سرمایه انسانی ، بر رصد و پیگیری راهکارهای جذب و نگهداشت نخبگان و سرمایه های انسانی شرکت ها در این کارگروه تاکید کردند.
در ادامه سیدعلیرضا جلال زاده ،معاون منابع انسانی توزیع برق البرز و دبیر کارگروه، هدف این کارگروه را بررسی موارد مربوط به حوزه پیمانکاری و برونسپاری منابع انسانی شرکت های زیر مجموعه توانیر اعلام کردند