جلسه فوق العاده شورای حفاظت از منابع آب استان با موضوع مدیریت مصارف آب سد ماکو برگزار شد

نشست فوق العاده شورای حفاظت از منابع آب استان باحضور معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، مدیرعامل و معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی و سایر اعضا به صورت ویدئو کنفرانس با فرمانداران شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این در این جلسه مهندس یاسر رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تاکید بر اهمیت تامین آب شرب پایدار گفت:  طبق گزارشات موجود و اقدامات شرکت آب منطقه ای با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان تا پایان آبانماه امشال 106 روستای شهرستاهای شوط و چایپاره از سد ماکو تامین خواهد شد و تا دو سال دیگر نیز آب شرب شهرستان های چایپاره، حاجیلار و روستاهای شوط از نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهد شد.

در ادامه مهندس دستگاهی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با تاکید بر تامین آب کشاورزی شهرستان پلدشت گفت با توجه به شرایط کم آبی حاکم بر منطقه اهمیت مدیریت مصرف در بخش کشاورزی حائز اهمیت بیشتری میباشد که کشاورزان در این خصوص نقش عمده ای را بعهده دارند.

وی افزود در حال حاضر آب باقی مانده در پشت برخی از سدهای شمال استان جهت استفاده شرب بوده و هرگونه تغییر در نظام بهره برداری منجر به تاثیرپذیری آب شرب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از دستگاههای متولی بخش کشاورزی و فرمانداران حاضر در جلسه خواست نسبت به آگاه سازی و توجیه کشاورزان نسبت با شرایط کم آبی و تغییر الگوی کشت اقدامات لازم را انجام داده تا از شرایط کم آبی سال جاری عبور نماییم.