جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب وبرق روز شنبه 28خردادماه رأس ساعت 14 در سالن جلسات شرکت به ریاست شهلایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه وبا حضور مدیران شرکتهای وابسته به وزارت نیرو برگزار گردید.
ابتداء شهلایی ضمن عرض خیرمقدم وخوش آمدگویی به حاضران، مباحثی را در خصوص سفر قریب الوقوع ریاست محترم جمهور به استان وهمچنین جلسه با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مطرح نمودند.انگاه هرکدام از حاضران نقطه نظرات خود دراین خصوص اعلام کردند.