جلسه بررسی و راهبری مطالعات تکمیلی اراضی فاز دوم شبکه آبیاری پایاب سد سبلان

در نشستی با حضور مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل، مهندس بهروز پورمهر عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه و مهندس رضا غفاری عضو هیئت مدیره و مدیر آبهای معدنی، مهندس بهروز محمدی عضو هیئت مدیره و معاون مالی و پشتیبانی، مهندس فیروز ندایی، […]

در نشستی با حضور مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل، مهندس بهروز پورمهر عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه و مهندس رضا غفاری عضو هیئت مدیره و مدیر آبهای معدنی، مهندس بهروز محمدی عضو هیئت مدیره و معاون مالی و پشتیبانی، مهندس فیروز ندایی، عضو هیئت مدیره و معاون حفاظت و بهره برداری و مهندس کریم قرایی معاون برنامه ریزی شرکت مطالعات مرحله ۲ و تکمیلی اراضی فاز دوم شبکه آبیاری پایاب سد سبلان شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل بررسی و راهبری فنی شد.

در این جلسه که مدیران و کارشناسان فنی و ذیربط شرکت آب منطقه ای اردبیل و مهندسین مشاور طرح نیز حضور داشتند، پس از ارائه گزارش آخرین نتایج و وضعیت مطالعات توسط مهندس علیرضا معتمدی نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی سبلان  مشاور مطالعات، نتایج به دست آمده در این زمینه مورد بحث و بررسی فنی و مدیریتی قرار گرفت و ضمن راهبری مطالعات و تبادل نظر، هماهنگی های لازم در زمینه انجام مطالعات جامع و کامل انجام گرفت.

مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل ضمن تشکر از اقدامات و گزارشات فنی تهیه شده تا این مقطع از مطالعات، بر انجام مطالعات دقیق و متناسب با نیازهای منطقه تأکید نمود و تکمیل کامل طرح آبیاری و زهکشی پایاب سد مخزنی سبلان را از اهداف شرکت آب منطقه ای اردبیل اعلام کرد.

مهندس بهروز پورمهر عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل تصریح کرد: در این مطالعات، ضمن برآورد خواست کشاورزان منطقه، سیستم های طراحی شده می بایست سهولت کاربری برای ذینفعان را به همراه داشته باشد.

مهندس علیرضا معتمدی نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی سبلان گفت: با اتمام مطالعات فنی مرحله ۲ اراضی فاز دوم شبکه آبیاری سبلان، اقدامات لازم برای تأمین اعتبار لازم برای اجرای فاز دوم طرح شبکه آبیاری سبلان نیز انجام خواهد شد و فاز اول این شبکه اکنون با دریافت فاینانس ۶۰۰ میلیارد ریالی از بانک توسعه تعاون در حال تکمیل احداث می باشد.