جلسه بررسی باز تخصیص پساب

نشست مشترک بررسی راهکارهای اجرایی نمودن تکالیف قانون بودجه سال 1402 در خصوص استفاده از باز تخصیص پساب در آب منطقه ای گیلان تشکیل شد
  • جلسه بررسی اجرایی نمودن تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص باز تخصیص پساب

به گزارش برقاب : نشست مشترک بررسی راهکارهای اجرایی نمودن تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص استفاده از باز تخصیص پساب در آب منطقه ای گیلان تشکیل شد.

این گزارش حاکی است : نشست مشترک بررسی تکالیف بند (ع) تبصره ۸ تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص استفاده از باز تخصیص پساب با حضور وحید مومنه معاون مطالعات پایه تخصیص حوضه آبریز اترک و حوضه های شمالی و نمایندگان اداره کل صمت و شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان امروز در آب گیلان تشکیل شد.