در برق منطقه ای اصفهان برگزار شد

جلسه افتتاحیه ” توسعه مهارت های رهبری مدیران به روش کوچینگ و منتورینگ”

جلسه افتتاحیه پروژه "توسعه مهارت های رهبری مدیران به روش کوچینگ و منتورینگ" با حضور مدیر عامل ،معاونین و مدیران شرکت در سالن دکتر حسابی برگزار شد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان در این جلسه که مدیران آموزش و پژوهش شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان بهمراه کوچ های حرفه ای سازمانی اجرای پروژه نیز حضور داشتند نخست مهندس احمدی مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش طی سخنانی بر اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های رهبری مدیران و عدم استفاده از روش‌های قدیمی برای کنترل کردن کارمندان و دستور دادن به آن‌ها، تأکید کرد.

 وی افزود: استفاده از ابزارهای کوچینگ این امکان را فراهم می‌آورد تا مدیران چالش‌ها و اهداف‌شان را شفاف‌تر ببینند، باورها و شیوه‌های قبلی خود را به چالش بکشند، راه حل‌های خلاقانه برای مسائل سازمان‌شان پیدا کنند و در مسیر شکوفایی اقدام نمایند.