جلسه ارزیابی جایزه مدیریت دانشی KM4D شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی توسط انجمن مدیریت ایران برگزار شد

در راستای ثبت نام و حضور شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در پنجمین دوره جایزه مدیریت دانشی KM4D و بر اساس برنامه اعلامی دبیرخانه انجمن ، ارزیابی روند پیاده سازی این جایزه با حضور تیم ارزیابی و کمیته راهبری و استقرار مدیریت دانش برگزار شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی آبفای استان، در ابتدای جلسه ضمن اشاره به اهداف و نتایج مورد انتظار از حضور شرکت آب و فاضلاب استان در این جایزه گزارشی از اقدامات انجام شده جهت بهبود رویکر های شرکت در حوزه مدیریت دانشی از جمله : توانمند سازی منابع انسانی با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط، استفاده از ابزار های مختلف برای ایجاد انگیزه در همکاران با رویکرد توسعه مشارکت و تسهیم دانش، استخراج نقشه دانشی با هدف شناسایی شکاف دانشی و برنامه های ترمیم آن. اجرای برنامه های اصلاحی بر اساس گزارش بازخورد سال قبل و… ارائه شد.

در ادامه فرایند ارزیابی جایزه بر مبنای معیار ها و زیر معیار های مدل شروع شده و در هر مرحله ضمن بیان رویکرد های شرکت ، مصادیق مرتبط با هر بخش بررسی گردید. با توجه به اظهار نظر سرارزیاب در جلسه اختتامیه، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی رویکرد های موثری در راستای عملیاتی نمودن معیارهای مدال برداشته که در آینده نزدیک از مزایای آن برخوردار خواهد شد.
شایان ذکر این مراسم اهدای جوایزه پنجمین دوره مدیریت دانشی KM4D بیستم مهر ماه در دانشگاه خاتم برگزار شده و جوایز شرکت کنندگان اهداء خواهد شد.