جلسات هم‌ اندیشی با کارکنان برق مشهد

در راستای توسعه تحقیقات و ضرورت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده دفتر تحقیقات در خصوص آشنایی هرچه بیشتر همکاران با حوزه‌های پژوهش و فناوری نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی تخصصی با همکاران امورها و معاونت‌ها برگزار شده است.
  • جلسات هم‌ اندیشی با کارکنان امورهای اجرایی و حوزه معاونت‌های برق مشهد برگزار شد

به گزارش برقاب و به نقل از دفتر روابط  عمومی، مهندس قربان پناه مدیر دفتر تحقیقات در خصوص جلسات هم‌ اندیشی گفت: «جلسات تخصصی با نت فشار ضعیف غرب و همچنین نت فشار ضعیف شرق برگزار شده که در این جلسات هم‌اندیشی، فرایندهای تحقیقات به اطلاع همکاران رسید و روش‌های مشارکت در حوزه پژوهش و فناوری نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت.» وی افزود: «در پایان نیز همکاران ، نظرها و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود فرایندها ارائه کردند .  شایان ذکر است دفتر تحقیقات نظرات همکاران را پس از جلسات، جمع آوری کرده و در کمیته تحقیقات به اطلاع اعضای کمیته خواهد رساند تا در برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گذاری شرکت مد نظر قرار گیرد .