جزئیات مدیریت مصرف برق چاه‌های کشاورزی در ساعات اوج بار

در کشور230 هزار چاه کشاورزی برقی وجود دارد که سالانه30 میلیارد متر مکعب معادل 80 درصد کل برداشت آب از منابع زیرزمینی را به خود اختصاص می‌دهند، در گذشته مصرف برخی از این چاه ها تا 11 برابر پروانه صادر شده افزایش پیدا می‌کرد که پیامدهای خسارت باری مانند افت آب‌های زیر زمینی و فرونشست زمین را به همراه داشت.

جزئیات مدیریت مصرف برق چاه‌های کشاورزی در ساعات اوج بار

به گزارش برقاب، بر اساس آمار و ارقام موجود پروانه بهره‌برداری صادر شده برای ۹۲ درصد از چاه‌های کشاورزی برقی متناسب با اقلیم، جغرافیا، ظرفیت‌های اکولوژیکی و توان آبی هر منطقه زیر ۱۹ ساعت تعریف شده است و این یعنی ۲۱۱ هزار چاه کشاورزی برقی در هر شبانه روز دست کم باید ۵ ساعت فارغ از اینکه در چه فصلی قرار داشته باشیم، خاموش باشند.
وزرات نیرو در دو سال گذشته تلاش کرده است تا از طریق اجرای سامانه مدیریت دو سویه آب و برق و از طریق نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی برقی میزان برداشت آب این چاه ها را از طریق میزان انرژی مصرفی محاسبه و کنترل کند و در حال حاضر ۹۹ درصد این چاه ها به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند.
بر اساس این اقدام هر چاه کشاورزی به میزان پروانه صادر شده انرژی برق تحویل می گیرد و در نتیجه میزان برداشت آب این چاه‌ها به صورت هوشمند و از راه دور کنترل خواهد شد.
آنطور که شرکت مدیریت منابع آب ایران پیش‌بینی کرده است، در صورت اجرای کامل قانون و بهره‌برداری متناسب با پروانه صادر شده توسط چاه‌های کشاورزی، سالانه تا ۷ میلیارد متر مکعب از میزان برداشت آب‌های زیر زمینی کاسته می‌شود که این اتفاق می تواند نقش مهمی در حفظ توان اکولوژیکی مناطق مختلف کشور داشته باشد.
با اینکه در ایام غیر اوج بار مصرف برق، ساعات خاموشی چاه‌های کشاورزی متناسب با پروانه صادر شده موضوعیت ندارد و این چاه‌ها می توانند ساعات خاموشی را به شب‌ها منتقل کنند، اما در فصل گرم سال که کشور با مشکل ناترازی برق رو به رو است و مصرف همه بخش ها در ساعات گرم روز (۱۱ ظهر الی ۱۸ عصر) به شدت افزایش پیدا می کند، چاه های کشاورزی نیز ملزم هستند ساعات فعالیت خود را به ساعات غیراوج بار برق منتقل کنند.
جدا از ۹۲ درصد چاه های کشاورزی برقی که اساساً زیر ۱۹ ساعت در شبانه روز مجاز به برداشت آب هستند، ۸ درصد مابقی چاه‌ها که بیش از ۱۹ ساعت می توانند برداشت آب انجام دهند نیز در صورت مشارکت در طرح مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال مشمول بسته های تشویقی جذابی خواهند شد.
به عنوان نمونه اگر یک چاه کشاورزی بر اساس پروانه بهره برداری در هر شبانه روز ۲۲ ساعت مجوز برداشت آب داشته باشد، در ساعات اوج بار مصرف برق جدا از اینکه ۲ ساعت باید خاموش باشد، همچنین ۳ ساعت دیگر مشمول طرح مدیریت مصرف برق می شود.
با این اقدام نه تنها قبض برق این چاه رایگان خواهد شد، بلکه به میزان مصرف برقی که در ۳ ساعت دیگر به شبکه سراسری کمک می کند، تا ۱۰۰ برابر تعرفه برق چاه های کشاورزی مشمول پاداش می شود.
این در حالی است که اگر مالکین چاه‌های کشاورزی برقی اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی تا ۸۰ درصد دیماند برق مصرفی خود کنند، می توانند از برنامه های مدیریت مصرف برق در ساعات گرم سال معاف شوند و ساعات فعالیت چاه خود را بر اساس پروانه صادر شده به صورت داوطلبانه انتخاب کنند و علاوه بر آن با فروش برق تولیدی نیروگاه خورشیدی در تابلوی سبز بورس با قیمت های جذاب اقدام به کسب سود کنند.
بر اساس این گزارش میزان مصرف برق چاه های کشاورزی در ساعات اوج مصرف برق تا ۴۵۰۰ مگاوات برآورد می شود که با اجرای طرح مدیریت مصرف تا ۳۰۰۰ مگاوات در مصرف برق این چاه‌ها صرفه جویی صورت می گیرد که این میزان برق معادل نیاز مصرفی ۳ میلیون خانواده است.