جذب سرمایه 1444 میلیارد ریال بخش خصوصی توسط آبفای زنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان: شرکت آبفای استان زنجان طی یک سال اخیر موفق به جذب 1444 میلیارد ریال سرمایه گذاری در قالب قراردادهای مشارکت بخش غیر‌دولتی شده است.

علیرضا جزء‌قاسمی درباره جزییات سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اظهار داشت: این سرمایه‌گذاری‌ها به روش‌های مختلفی از جمله فاینانس داخلی، بیع متقابل و یا BOT انجام شده که طی آن 6 طرح بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش‌های آب و فاضلاب اجرایی و محقق شده است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و اشتغال و پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی در شرایط ویژه کشور که دست به گریبان جنگ اقتصادی است، بیان کرد: شرکت آبفای استان زنجان نسبت به رفع مشکل تامین آب شهرک های صنعتی در زنجان اقدام کرده است.
جزءقاسمی با تاکید بر اینکه واگذاری پساب به صنعت علاوه بر کمک شایانی که به حفظ آب منابع زیرزمینی و سطحی می‌کند، نقش بسزایی در جلوگیری از آلودگی و ارتقاء بهداشت جوامع دارد، افزود: واگذاری اجرای فاضلاب شهرهای قیدار، خرمدره و سلطانیه، واگذاری بخشی از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر دندی در شهرستان ماهنشان و روستای نصیر آباد در شهرستان خرمدره برای استفاده در بخش صنعت از جمله پروژه های جدیدی است که در دستور واگذاری شرکت آبفای استان زنجان با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت عظیم بخش خصوصی، یک معادله بُرد بُرد برای توسعه و اعتلای خدمات، رفاه و سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود.