جذب سرمایه گذار برای توسعه مولدهای مقیاس کوچک

شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، رتبه اول و ممتاز را در بین شرکت های برق منطقه ای کشور در سطح توانیر در جذب سرمایه گذار و احداث و توسعه نیروگاه های مولد مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی در نقاط اولویت دار کسب کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و […]

شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، رتبه اول و ممتاز را در بین شرکت های برق منطقه ای کشور در سطح توانیر در جذب سرمایه گذار و احداث و توسعه نیروگاه های مولد مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی در نقاط اولویت دار کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، در گزارشی به شرکت های برق منطقه ای مجموع نقاط اولویت دار جهت احداث نیروگاه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و نیز شمار موافقت نامه های اولیه ی صادر شده برای احداث، پروانه احداث و قرارداد خرید تضمینی را اعلام و شرکت برتر و ممتازی  که  در این بخش عملکرد قابل قبولی داشته و در راستای جلب مشارکت سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه و تسهیل فرآیندهای مربوطه وفق ضوابط و مقررات اقدام کردند، را انتخاب کرده است.

برپایه این گزارش، شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، از میان ۱۶ استان کشور و از مجموع ۲۳۱۵مگاوات ظرفیت نقاط اولویت دار(جهت احداث نیروگاه ) در کل کشور  توانست از میان ۲۲۰مگاوات ظرفیت تایید شده توسط توانیر برای ۱۶ استان کشور، موافقت نامه اولیه۱۲۴مگاوات و پروانه احداث  ۴۵/۴ مگاوات دریافت و برای احداث ۳۳/۴ مگاوات نیروگاه  تولید پراکنده،  قرارداد منعقد نماید.

همچنین مقایسه نمودار گزارش عملکرد شرکت های برق منطقه ای ۱۶استان که توسط توانیر تهیه شده،  نشان می دهد که اغلب شرکت های برق منطقه ای در جذب سرمایه گذار و احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی در نقاط اولویت دار نیازمند بهبود عملکرد هستند این در حالی است که شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، در توسعه هدفمند نیروگاه های تولید پراکنده در نقاط مورد نیاز شبکه در سایه  هدایت مهندس حسین افضلی مدیرعامل محترم و نیز تلاش و پیگیری مجری محترم تولید پراکنده وهمکاران مربوطه  با کسب رتبه اول و با اختلاف بسیار و منحصربه فرد در بین شرکت های برق منطقه ای در سطح توانیر با عملکردی قابل قبول، ممتاز شناخته شود.

شایان ذکر است؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مولدهای مقیاس کوچک، افزون بر داشتن بازده بالا، از تلفات شبکه انتقال جلوگیری می کنند و امکان بازیابی بخشی از تلفات گرمایشی را نیز فراهم می کند که از جمله مزایای این نوع نیروگاه ها به شمار می رود.

همچنین سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث این مولدها درمقایسه با نیروگاه های بزرگ بسیار کمتر بوده و با توجه به پراکنده بودن این واحدها و نزدیک بودن آنها به محل مصرف، از نظر پدافند غیرعامل اهمیت دارد.

همچنین تولید همزمان برق وگرمایش از دیگر مزایای واحدهای تولید پراکنده است.