مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

جذب سرمایه‌گذار برای ایستگاه شارژ خودرو برقی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: باتوجه‌به توسعه فناوری‌های جدید و وابستگی آن به صنعت برق و ورود خودروهای برقی به کشور ضمن مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار به‌منظور ایجاد ایستگاه‌های شارژ برقی فراهم شود.

به گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: باتوجه‌به توسعه فناوری‌های جدید و وابستگی آن به صنعت برق و ورود خودروهای برقی به کشور ضمن مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار به‌منظور ایجاد ایستگاه‌های شارژ برقی فراهم شود. به گزارش روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، اکبر فرج نیا در پنجمین نشست شورای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت با اشاره به موضوع وصول مطالبات اظهار کرد: به‌منظور پیشبرد اهداف شرکت در حوزه هوشمندسازی، اجرای برنامه‌های پیک‌بار تابستان سال جاری، مدیران امور باید به‌صورت روزانه پیگیر بوده و گزارش وصول مطالبات را باتوجه به تغییر مدل های مالی شرکت توانیر ارائه کنند. وی با بیان اینکه تبعات کم‌توجهی به موضوع وصول مطالبات متوجه خود مدیران خواهد بود و باید پاسخگو باشند، ادامه داد: به‌منظور توسعه ارائه خدمات به مشترکان، مدیریت و راهبری وضعیت توزیع برق در شبکه بیش‌ازپیش موضوع وصول مطالبات باید موردتوجه قرار گیرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به موضوع تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار بیان کرد: در برخی واحدها این موضوع به‌خوبی در حال اجرا بوده و باید با همراهی و همکاری دیگر امورها نیز پیگیری شود. وی با اشاره به توسعه خودروهای برقی و ورود این خودروها به کشور، گفت: باتوجه‌به توسعه فناوری‌های جدید و وابستگی آن به صنعت برق، مخصوصاً در حوزه خودروسازی و لازمه توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی برای ارائه خدمات به این خودرو ها، باید ضمن مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار در این حوزه فراهم شود.