جذب افزون بر دو هزار اشتراک برق جدید در شهرستان شاهرود

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود بیان داشت: با جذب دو هزار و ۵۸۵ اشتراک برق جدید در طی سال ۹۹، هم اینک این مدیریت به ۱۰۱ هزار و ۷۵۵ مشترک خدمات دهی می نماید. جمال فرخ زاده به احداث ۴۲ هزار و ۳۱۹ متر خطوط فشارضعیف و فشارمتوسط و شبکه روشنایی معابر اشاره کرد و […]

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود بیان داشت: با جذب دو هزار و ۵۸۵ اشتراک برق جدید در طی سال ۹۹، هم اینک این مدیریت به ۱۰۱ هزار و ۷۵۵ مشترک خدمات دهی می نماید.

جمال فرخ زاده به احداث ۴۲ هزار و ۳۱۹ متر خطوط فشارضعیف و فشارمتوسط و شبکه روشنایی معابر اشاره کرد و یادآور شد: طرح بهینه سازی ۲۷ هزار و ۴۰۰ متر شبکه توزیع برق به منظور پایداری خطوط برق رسانی، از جمله اقدامات عرصه خدمت رسانی به شمار می رود.

وی با عنوان این که در طی سال گذشته، ۹۳۰ پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان شاهرود اجرا شده گفت: برای بهره برداری از این تعداد پروژه، مبلغ ۲۳۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال سرمایه گذاری صورت پذیرفته است.

وی با بیان این که طرح توسعه ۲۳ هزار و ۷۱۱ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار آلومینیومی، از دیگر فعالیت های به انجام رسیده محسوب می شود افزود: نصب و بهره برداری از ۴۶ ایستگاه توزیع برق با قدرت شش هزار و ۱۷۰ کیلوولت آمپر، به همت نیروهای عملیاتی این مدیریت به اجرا درآمده است.

“فرخ زاده” برق رسانی به روستاهای چاه مرعی بخش بیارجمند و کلاته میرزا مربوط به دهستان طرود را یادآور شده و اظهار داشت: احداث سی هزار و ۹۳۳ متر شبکه فشارمتوسط هوایی به منظور ایجاد نقاط رینگ و تغذیه پست های جدید، تبدیل ۱۳ هزار و ۹۹۲ متر شبکه فشارضعیف هوایی به کابل خودنگهدار، نصب ۲۰ دستگاه تابلوی هوشمند اشتراک های چاه آب کشاورزی، تبدیل ۷۰۵ متر شبکه فشارمتوسط هوایی به زمینی، اصلاح ۶۲۰ متر شبکه فشارمتوسط زمینی، نصب ۴۳ سری تیغه قطع کننده در نقاط مختلف مانور شبکه فشار متوسط هوایی و تجهیز و بهره برداری چهار دستگاه پست پاساژ ولتاژ اولیه، در زمره اقدامات شاخص صورت گرفته سال قبل است.

وی اضافه کرد: برای امسال نیز برنامه هایی در عرصه خدمت رسانی و توسعه زیرساخت ها طرح ریزی گردیده که می توان به احداث ۲۵ دستگاه پست هوایی جهت کاهش تلفات برق، تقلیل طول فیدر و بهبود پروفیل ولتاژ مشترکان، احداث ۱۵ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت هوایی برای توسعه و ایجاد نقاط رینگ، اصلاح قالب گیری ۳۵ کیلومتر از پایه های فرسوده مناطق طرود و کمربندی جدید بالای مصلی و همچنین نصب ۵۰ دستگاه تابلوی هوشمند جهت چاه های آب کشاورزی اشاره نمود.