مدیرعامل شرکت آبفالرستان تاکید کرد:

جایگزینی پساب به جای آب های تخصیص یافته در حوزه صنعت و فضای سبز

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، در جلسه ای که با حضور نمایندگان پتروشیمی، شرکت دارو سازی اکسیر بروجرد،آب منطقه ای،شهرداریهای پلدختر ،بروجرد و الیگودرز برگزار شد مدیر عامل این شرکت بر اهمیت استفاده از پساب فاضلاب شهری  در حوزه صنعت و فضای سبزتاکید نمود.

حمید رضا کرم وند گفت:امروزه افزایش تقاضا برای حیاتی ترین منبع مورد نیاز بشر منابع آب قابل دسترس به علت افزایش جمعیت کاهش یافته است لذا یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از هدررفت واستفاده اقتصادی از این منبع ارزشمند از اهمیت بسزایی برخوردار است .

کرم وند اضافه کرد:دراین راستا یکی از راهکارهای موثر استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب جهت مصارف مختلف با رعایت ملاحظات اجتماعی اقتصادی وزیست محیطی است .

وی  به استفاده پساب اشاره کرد و گفت: مدیریت استفاده از پساب با هدف حفظ منابع آب و محیط زیست ایجاد اشتغال جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی و به ویژه استفاده اقتصادی از پساب با رویکرد کاهش تخصیص آب در بخش کشاورزی و توسعه پایدار منطقه ای به عنوان یک مساله حیاتی مطرح است.

در پایان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با تاکید بسیار بر استفاده از پساب فاضلاب در حوزه فضای سبز و صنعت از مدیرانی که آینده نگری بیشتری داشته و به این موضوع دقت نظر دارند دعوت به عمل آورد تا با توجیه فنی گام مهمی در این مسیر بردارند.