جان آمبروز فلمینگ

جان آمبروز فلمینگ – John Ambrose Fleming ‏(۲۹ نوامبر ۱۸۴۹ – ۱۸ آوریل ۱۹۴۵) مهندس برق و فیزیک‌دان انگلیسی و مخترع دیود بود. فلمینگ برنده نشان فارادی در سال ۱۹۲۸ و مدال فرانکلین در سال (۱۹۳۵) شده است. سر جان آمبروز فلمینگ FRS یک مهندس برق و فیزیک انگلیسی بود که اولین دریچه ترمیونی یا لوله خلاء را اختراع کرد ، فرستنده رادیویی […]

جان آمبروز فلمینگ – John Ambrose Fleming ‏(۲۹ نوامبر ۱۸۴۹ – ۱۸ آوریل ۱۹۴۵) مهندس برق و فیزیک‌دان انگلیسی و مخترع دیود بود.

فلمینگ برنده نشان فارادی در سال ۱۹۲۸ و مدال فرانکلین در سال (۱۹۳۵) شده است.

سر جان آمبروز فلمینگ FRS یک مهندس برق و فیزیک انگلیسی بود که اولین دریچه ترمیونی یا لوله خلاء را اختراع کرد ، فرستنده رادیویی را طراحی کرد که اولین انتقال رادیویی فراتر از اقیانوس اطلس ساخته شده و همچنین یک قاعده دست راست را که در فیزیک استفاده می شود ، ایجاد کرد.

وی در 29 نوامبر 1849 در لنکستر – انگلستان متولد شد.

مدال هیوز ، مدال IET فارادی ، مدال افتخار IEEE ، مدال آلبرت ، مدال فرانکلین از جمله جوایزی است که جان بدانها دست یافت.
فلمینگ در  18 آوریل 1945 در Sidmouth واقع در انگلستان چشم از جهان فروبست.