جابجایی مخزن ذخیره آب شرب هوایی شهرک دانش

مدیر امور آبفای شهرستان قدس از جابجایی مخزن هوایی ۱۵۰متر مکعبی شهرک دانش خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران، بهزاد رضوانی با اعلام این خبر گفت : با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص مالکیت زمین محل استقرار مخزن هوایی ۱۵۰ متر مکعبی شهرک دانش که لزوم […]

مدیر امور آبفای شهرستان قدس از جابجایی مخزن هوایی ۱۵۰متر مکعبی شهرک دانش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران، بهزاد رضوانی با اعلام این خبر گفت : با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص مالکیت زمین محل استقرار مخزن هوایی ۱۵۰ متر مکعبی شهرک دانش که لزوم تحویل و تخلیه محوطه را ایجاب می نمود، جابجایی تاسیسات فوق انجام شد.

او افزود: پس از تملک زمین در مجاورت زمین قبلی، بکارگیری پیمانکار  جابجایی تاسیسات انجام شد این مخزن هوایی آب شرب حدود ۵ هزار نفر از ساکنین این شهرک تامین می کند.