ثبت ۲۹ تجربه‌ برجسته مهندسی در برق تبریز

رئیس گروه سیستم‌های مدیریتی و نماینده‌ی مدیریت دانش شرکت توزیع نیروی برق تبریز، از ثبت ۲۹ تجربه‌ی برجسته مهندسی در برق تبریز خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، مسعود وطن‌دوست با بیان اینکه در هر یک از شرکت‌های توزیع به فراخور شرایط فنی، آب و هوایی و… تجربیات ارزشمندی در […]

رئیس گروه سیستم‌های مدیریتی و نماینده‌ی مدیریت دانش شرکت توزیع نیروی برق تبریز، از ثبت ۲۹ تجربه‌ی برجسته مهندسی در برق تبریز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، مسعود وطن‌دوست با بیان اینکه در هر یک از شرکت‌های توزیع به فراخور شرایط فنی، آب و هوایی و… تجربیات ارزشمندی در تولید تجربیات کاربردی در حوزه‌ی مهندسی آن شرکت بدست آمده است، گفت: بسیاری از این دانش‌ها می‌تواند در سایر شرکت‌های توزیع نیز بومی شده و مورد استفاده قرار گیرد که این امر، علاوه بر افزایش سطح کیفیت ارائه‌ی خدمات، از دوباره‌کاری‌ها و ایجاد هزینه‌های مازاد مجموعه‌ی وزارت نیرو نیز جلوگیری خواهد کرد.

وطن‌دوست ادامه داد: با اجرای این رویکرد با متولی‌گری شرکت توانیر، بستری جهت به اشتراک‌گذاری دانش‌ در قالب تکنولوژی، فرآیندها، نرم‌افزارها و سایر درس‌آموخته‌ها در قالب گزارش‌های تخصصی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در همین راستا کمیته‌ی راهبردی مدیریت دانش سعی در ایجاد فضایی برای ثبت تجربیات همکاران حوزه‌ی مهندسی کرده است و تعداد ۲۹ تجربه‌ی ارزنده‌ی حوزه‌ی معاونت برنامه‌ریزی و مهندسی برق تبریز، توسط همکاران شرکت ثبت شده که از این بین، کمیته‌ی مدیریت دانش بخش مهندسی توزیع شرکت توانیر، تعداد ۱۷ تجربه‌ی برجسته را به عنوان تجارب با اولویت بالا انتخاب کرده است که گزارش‌های این تجارب از طریق جلسات وب کنفرانس توانیر در جلساتی با حضور متخصصان سایر شرکت‌ها ارائه خواهد شد.

وی در پایان از معاونت برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت به خاطر پیشرو بودن در ثبت تجارب برجسته تشکر کرد.