بارش های اولین روز بهمن ماه در گلستان:

ثبت 142 سانتی متر برف در ایستگاه  درازنو در ارتفاعات جنوب شهرستان کردکوی

مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: طی بارش های اواخر شب 30 دی  لغایت اول ماه بهمن سال 1400 (حدود ۲۴ ساعت ) در ایستگاه های شرکت آب منطقه ای، درازنوی کردکوی با 142سانتی متربرف  بیشترین ارتفاع برف  را در استان ثبت کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین دهقان اظهار کرد: مقادیر بارش از ساعت ۱۹ پنجشنبه ٣٠ دی لغایت ساعت ۱۹ جمعه ١ بهمن ۱۴۰۰ در ایستگاه‌های شرکت آب
منطقه‌ای گلستان ،  در حوضه نکا رود علیا در ایستگاه شاهکوه بالغ بر 70 سانتی متر ارتفاع برف بوده است.

مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه در حوضه خلیج گرگان در ایستگاه های وطنا و باغو نیزبه ترتیب شاهد بارش 30 و33 میلی متری باران بوده ایم، خاطرنشان کرد: مقدار باران در حوضه

قره سو در ایستگاههای سیاه آب در شهرستان بندرترکمن، کردکوی، شصت کلاته و گرگان به ترتیب 37، 36،55 و 81 میلی متر بوده است.

مهندس دهقان میزان باران در حوضه گرگانرود در ایستگاه های آق قلا را 57، تقی آباد 74، سرمو محمدآبادکتول 88، فاضل آباد کتول 53، سد وشمگیر 26، قزاقلی 26، ارازکوسه در شهرستان گنبد 24  و

شهرگنبد کاووس را 20 میلی متر عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه میزان بارندگی در ایستگاه های: رامیان ۵۹.۵ میلیمتر،  نوده خاندوز ۳۴.۸ میلیمتر ، لزوره در شهرستان مینودشت ۴۲.۵ میلیمتر ، گالیکش ۳۹ میلیمتر ، تمر قره قوزی در شهرستان کلاله
۳۰ میلیمتر ، گلیداغ ۲۶.۵ میلیمتر، تنگراه ۳۶.۵ میلیمتر و پارک ملی گلستان ۵۶ میلیمتر گزارش شده است، گفت: همچنین در ارتفاعات شرقی استان در پارک ملی گلستان و گلیداغ بترتیب ۳۰ و ۳۴
سانتیمتر بارش برف داشته ایم.
مهندس دهقان اشاره کرد: در حوضه آبریز اترک : در ایستگاههای مراوه تپه و اینچه برون بترتیب شاهد ۱۱ و  ۸ میلی متر باران بوده ایم و در ایستگاه  داشلی برون مقدار بارندگی ۳ میلی متر بوده است.
وی در خاتمه بیان کرد: حدود ۳۶ درصد بارش های سالانه استان در ماههای بهمن، اسفند و فروردین بوقوع می پیوندد و ضمن سپاس از درگاه خداوند بخاطر نزول رحمت خویش در قالب این بارندگی که
تمامی گستره استان را در برگرفت ، امیدواریم با تداوم این قبیل بارش ها زخم های ایجاد شده بر پیکره