ثبت رکوردی تازه در نیروگاه شهید رجایی

واحدهای بخار 250 مگاواتی نیروگاه شهید رجایی با رکوردی تازه تابستان 99 و 98 را بدون خروج اضطراری و تریپ پشت سرگذاشتند. ابوالفضل موتابها، مدیر نیروگاه بخار شهید رجایی با اشاره به آمادگی بالای واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه در تولید برق پایدار، گفت: بهره‌گیری از نیروی با تجربه و متخصص، استفاده از روش‌های نوین بهره‌برداری […]

واحدهای بخار 250 مگاواتی نیروگاه شهید رجایی با رکوردی تازه تابستان 99 و 98 را بدون خروج اضطراری و تریپ پشت سرگذاشتند.

ابوالفضل موتابها، مدیر نیروگاه بخار شهید رجایی با اشاره به آمادگی بالای واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه در تولید برق پایدار، گفت: بهره‌گیری از نیروی با تجربه و متخصص، استفاده از روش‌های نوین بهره‌برداری و تعمیرات به هنگام از عوامل اصلی دستیابی به این رکورد تازه است.

وی ادامه داد: بررسی آماری وضعیت خروج اضطراری و تریپ واحدها به ویژه در ماه‌های گرم سال‌های 99 و 98 نشان از بهبود قابل توجه بهره‌وری در حوزه تولید دارد، به طوری که شاخص خروج اضطراری و تریپ واحدهای 250 مگاواتی در ماه‌های پرمصرف این دو سال با رسیدن به رقم «صفر»، از رکورد تازه‌ای خبر می‌دهد.

نیروگاه شهید رجایی با دارابودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و توان تولید سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت، برق مورد نیاز چهار و نیم درصد مصرف‌کنندگان کشور را تامین می‌کند.​