تکمیل پروژه های علاج بخشی رانش چوار با تامین اعتبار

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام، آقای بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، دکتر کرمی معاون امور عمرانی استانداری ایلام و مهندس پور احمد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای از پروژه های علاج بخشی رانش چوار بازدید نمودند. در این بازدید مهندس پور احمد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام، […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام، آقای بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، دکتر کرمی معاون امور عمرانی استانداری ایلام و مهندس پور احمد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای از پروژه های علاج بخشی رانش چوار بازدید نمودند.

در این بازدید مهندس پور احمد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام، گزارشی از روند مطالعه و اجرای پروژه کنترل علاج بخشی رانش جنوب شهر چوار ارائه نمود وابراز امیدواری کرد : در صورت تامین اعتبار تا پایان سال جاری عملیات اجرایی پروژه بطور کامل تکمیل خواهد شد. در ادامه  آقای بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی از عملکرد شرکت آب منطقه ای در اجرای این پروژه قدردانی کرد .