تکمیل پروژه فاضلاب شهر سبزوار در انتظار تامین اعتبار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار تکمیل پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب این شهر را نیازمند حدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار اعلام کرد. حسین ریاضی در همین رابطه از اجرای ۴۸۶ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر سبزوار خبرداد و طول شبکه باقیمانده را حدود ۷۰ کیلومتر اعلام کرد. وی […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار تکمیل پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب این شهر را نیازمند حدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار اعلام کرد.
حسین ریاضی در همین رابطه از اجرای ۴۸۶ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر سبزوار خبرداد و طول شبکه باقیمانده را حدود ۷۰ کیلومتر اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ۹۱ درصد جمعیت شهر سبزوار از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب برخوردار شده اند ، بر لزوم اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در مناطق باقیمانده با استفاده از اعتبارات استانی تاکید کرد.
وی همچنین لزوم پیگیری جذب اعتبارات تنش آبی برای تامین آب روستاهای مواجه با کمبود و دارای شبکه فرسوده را خاطر نشان کرد و با اشاره به برنامه های پیشنهادی این شرکت برای عبور از بحران تابستان ۱۴۰۰ اظهار داشت: پیگیری و تامین اعتبار آبرسانی به سبزوار ، اجرای خط ۶۰۰ میلی متر چدن به مخزن ۲۰هزار ، تجهیز دو حلقه چاه برای اتصال به خط انتقال ، اصلاح شبکه های فرسوده ، پیگیری و اجرای پایلوت ارتقا کیفی آب ، نوسازی هزارو۵۰۰ فقره انشعاب آب و اصلاح و حفاظت موتورها در تابلوهای برق از برنامه های شرکت آب و فاضلاب سبزوار برای عبور از تابستان سال جاری محسوب می شود.