تکمیل تصفیه خانه و شبکه فاضلاب روستای اسلامیه شهرستان تفت

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان یزد از تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب روستای اسلامیه شهرستان تفت خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : عباسعلی فریمانی با اشاره به ضرورت اتصال به شبکه فاضلاب در راستای حفظ محیط زیست و استفاده مجدد از پساب گفت […]

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان یزد از تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب روستای اسلامیه شهرستان تفت خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : عباسعلی فریمانی با اشاره به ضرورت اتصال به شبکه فاضلاب در راستای حفظ محیط زیست و استفاده مجدد از پساب گفت : تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۳۱۰ مترمکعب در شبانه روز و شبکه فاضلاب روستای اسلامیه به طول بالغ بر ۲۰ کیلومتر با استفاده از لوله های پلی اتیلن به قطر ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر در دست تکمیل می باشد.

وی خاطرنشان کرد : همزمان با عملیات تکمیلی شبکه مذکور ۴۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نصب و اجرای ۶۰۰ عدد فقره انشعاب باقیمانده نیز در حال انجام می باشد.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا بیان کرد : با اتمام تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب روستای اسلامیه  در حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر از جمعیت این روستا تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری قرار خواهند گرفت