مدیرعامل آبفای کشور خبر داد:

تکمیل آبرسانی به ۵۰۰۰ روستا در سال جاری

مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور از تکمیل آبرسانی به 5000 روستای کشور در سال جاری خبر داد

به گزارشبرقاب،مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور از تکمیل آبرسانی به ۵۰۰۰ روستای کشور در سال جاری خبر داد.
هاشم امینی با بیان اینکه طرح جهاد آبرسانی از پروژه‌های ویژه وزارت نیرو و تسریع در اتمام آن از تأکیدات مهم رئیس جمهوری برای تامین پایدار آب شرب و بهداشت روستاهای کشور است بیان کرد: در فاز اول این طرح تا به امروز ۱۰ هزار روستای دارای تنش آبی شناسایی شده که نزدیک به ۵۰ درصد آنها یعنی ۵۰۰۰ روستا از نعمت آب شرب بهره‌مند شده‌اند.
امینی با اشاره به اینکه برای این طرح در فاز اول اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: اعتباری که تا کنون برای این طرح به تصویب رسیده ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶ هزار میلیارد از این اعتبار تخصیص یافته و هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پیشرفت فیزیکی ۴۶ درصدی این طرح خبر داد و اضافه کرد: مشارکت خیرین در طرح جهاد آبرسانی قابل توجه بوده، به صورتی که احداث تاسیسات آبرسانی ۶۳۱ روستا از ۵ هزار روستای یادشده توسط خیرین انجام شده است.
امینی با بیان اینکه مجمع خیرین آبرسان در ۱۴ استان ثبت و تشکیل شده است، گفت: انعقاد تفاهم‌نامه با خیرین و صنایع و نهادهای انقلابی برای مشارکت در  طرح آب‌رسانی به ۲۳۰۰ روستا تاکنون انجام شده است.