تولید ۶۵۰ هزار مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه رامین

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: بیش از ۶۵۰ هزار مگاوات ساعت انرژی برق طی فروردین امسال در این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری برق تحویل شد. به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، خلیل محمدی با اشاره به این مطلب افزود: با توجه به خارج بودن واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۶ از مدار تولید جهت […]

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: بیش از ۶۵۰ هزار مگاوات ساعت انرژی برق طی فروردین امسال در این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری برق تحویل شد.

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، خلیل محمدی با اشاره به این مطلب افزود: با توجه به خارج بودن واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۶ از مدار تولید جهت اجرای تعمیرات اساسی و همچنین تعمیرات میان دوره ای برخی واحدها، این نیروگاه توانست ۶۵۳ هزار مگاوات ساعت برق را در اولین ماه سال ۱۴۰۰ تولید و در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار دهد.

محمدی متوسط تولید لحظه‌ای در فروردین ماه امسال را ۲۴۲ مگاوات ساعت و ساعت کارکرد واحد‌های تولیدی در این ماه را دو هزار و ۷۰۷ ساعت برشمرد و گفت: نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگ‌ترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تأمین آسایش مردم و پشتیبانی از برق شبکه کشور ایفا می‌کند.​